Karmøy Kulturhus – utvidelse og videreutvikling

 

Foto: Haugesunds Avis

I mediene

I feltet til høyre er samlet linker til artikler på nettet relatert til kulturhusprosjektet.

Prosjektlogo